PDA

Просмотр полной версии : ПРАВДА ЧТО...Pan Vova
12.10.2006, 09:44
Когда получаешь ВНЖ в Чехии нужно прожить по 180 дней каждый год в течении 5 лет, а то не дадут ПМЖ............это правда что ли?????

sUs
12.10.2006, 10:06
ZÁKON
ze dne 16. března 2006, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky


§ 68
-------
(1) Povolení k trvalému pobytu se na žádost vydá cizinci po 5 letech nepřetržitého pobytu na území.

(2) Do doby pobytu podle odstavce 1 se započítává doba pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů a na povolení k dlouhodobému pobytu. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou byl cizinec na území služebně vyslán zahraničním zaměstnavatelem nebo zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou; doba pobytu na území za účelem studia se započítává jednou polovinou.

(3) Do doby pobytu podle odstavce 1 se započítávají i období nepřítomnosti cizince na území v průběhu této doby pobytu, pokud tato jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 6 po sobě jdoucích měsíců a pokud ve svém souhrnu nepřesáhla 10 měsíců, a dále období nepřítomnosti cizince na území, které nepřesáhlo 12 po sobě jdoucích měsíců, pokud byl cizinec pracovně vyslán do zahraničí.

Nepřetržitost pobytu je dále zachována, pokud jedno období nepřítomnosti cizince na území nebylo delší než 12 po sobě jdoucích měsíců ze závažných důvodů, zejména jdeli o těhotenství a narození dítěte, závažné onemocnění anebo studium nebo odborné školení, přičemž toto období se do doby pobytu podle odstavce 1 nezapočítává.

(4) Žádost o povolení k trvalému pobytu je oprávněn podat i cizinec, který v době splnění podmínek podle předchozích odstavců pobývá mimo území. Jestliže platnost povolení k dlouhodobému pobytu na území skončí cizinci v době jeho nepřítomnosti na území, musí být žádost podána nejpozději do 6 měsíců od skončení platnosti tohoto povolení.

P.S.
http://slovnik.atlas.cz/ словари online

apteka
12.10.2006, 12:40
sUs вам написал, что - ЕЩЕ ХУЖЕ!!!
Максимальное время отсутствия за эти пять лет не должно превыщать (в сумме) 10 месяцев. Так сто это получается в среднем не более 2-х месяцев в год или максимум 6 месяцев за все время и 4 месяца в разнобой в разные годы!
Короче жестко! Надо здесь жить!